LYSE' ACTUEEL

Samen en over de grenzen heen, bereid u voor op overstromingen – Interreg LYSE-project

21 december 2022
Video met educatieve animatie om risicoreducatief bewustzijn te ontwikkelen door goede praktijken toe te passen in geval van overstromingen. Project voor scholieren in het kader van het Interreg LYSE-project en de PAPI de la Lys, op de waterloodsen Lys en Yser.   Overstromingscontrole is ieders zaak: de oprichting van faciliteiten voor overstromingscontrole (bufferbassins, overstromingscontrole, enz.) […]

JOURNÉE DE CLÔTURE CONJOINTE POUR LYSE ET LYNBATYS

10 december 2022
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022, A EU LIEU L’ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE CONJOINTE DES PROJETS INTERREG V LINBATYS (CHEF DE FILE : COMINES-WARNETON) ET LYSE (CHEF DE FILE : USAN). Les 41 participants se sont donnés rendez-vous au complexe « Ice Moutain » à Comines-Warneton, autour d’un café de bienvenu. Puis ils ont été accueillis par Monsieur MOUTON, échevin à l’Environnement […]

De afsluiting van het project wordt voorbereid!

27 oktober 2022
Het Interreg 5-programma eindigt. We sluiten de LYSE- en LINBATYS-projecten na die van HET ECOSYSTEEM in 2021. We stellen voor dat u een plaats in uw agenda houdt voor het slotevenement op 5 december 2022 in Comines-Warneton. We verwachten dat velen van jullie dit einde van het project zullen vieren en toekomstige grensoverschrijdende samenwerking zullen […]

De gezamenlijke studiedag 21 maart 2022 in Ieper – LYSE LINBATYS

30 maart 2022
De Provincie West-Vlaanderen, de Usan en de stad Komen-Waasten organiseerden op 21 maart 2022 in Ieper een gezamenlijke studiedag in het kader van de Interreg V-projecten Lyse en Linbatys. Het doel van deze dag is om kennis uit te wisselen en om twee werven te bezoeken. Na een presentatie in de zaal waar de belangrijkste […]

Bezoek aan de INAGRO-site in Heuvelland

24 augustus 2021
1 juni 2020 om 10:30 in Heuvelland, kasteelmolenstraat, België ls onderdeel van het interreg LYSE-project voeren de grensoverschrijdende partners structurele en zachte waterwerken uit die gericht zijn op het oplossen van de problemen van overstromingen van goederen en mensen in de Lys- en Yser-bekkens. Als zodanig heeft INAGRO een operatie uitgevoerd om het risico van […]

Bezoek aan de BYPASS-site in Heulebeek 30 september 2020

7 januari 2021
30 septembre 2020 om 10h30 in Heule, 8501 Kortrijk, België In het kader van het interreg LYSE-project voeren de grensoverschrijdende partners structurele hydraulische werken uit om de problemen van de overstromingen van goederen en personen in de Leie- en IJzerbekkens op te lossen. In dit verband heeft de VMM een operatie uitgevoerd om het overstromingsrisico […]

Bezoek aan de pilots tegen afspoeling en bodemerosie in de aardappelteelt

12 juli 2019
Fotoreportage van het bezoek aan de pilots tegen afspoeling en bodemerosie in de aardappelteelt. Op donderdag 23 mei heeft de Chambre d’Agriculture een namiddag georganiseerd rond het thema ‘tegengaan van afspoeling in de aardappelteelt’. Deze namiddag bestond uit twee delen. een theoretisch gedeelte in een zaal, met drie presentaties: één over erosie in Nord Pas […]

terreinbezoek INTERREG V van de projecten Ecoystem, Lyse en Lynbatis

17 mei 2019
Op 8 oktober werd een werkbezoek gebracht aan de Dikkebusvijver met de partners van de projecten Ecoystem, Lyse en Lynbatis.  Dit zijn allemaal projecten waarin waterbeheerders deel nemen en voor wie het interessant kan zijn om zo’n terreinbezoek mee te maken. Bijkomend voordeel is dat er contacten gelegd kunnen worden met andere grensoverschrijdende partijen/waterlopenbeheerders  die […]

Vers des territoires résilients

25 juni 2018
A travers l’histoire, toutes les sociétés humaines ont été traversées par des perturbations : des crises, des catastrophes naturelles ou technologiques avec des cinétiques rapides ou longues. La résilience d’un territoire est sa capacité à récupérer d’une perturbation. Le retour d’expérience est donc primordial pour trouver des solutions d’actions allant de l’observation à la prévision […]