LYSE' ACTUEEL

Bezoek aan de pilots tegen afspoeling en bodemerosie in de aardappelteelt

12 juli 2019
Fotoreportage van het bezoek aan de pilots tegen afspoeling en bodemerosie in de aardappelteelt. Op donderdag 23 mei heeft de Chambre d’Agriculture een namiddag georganiseerd rond het thema ‘tegengaan van afspoeling in de aardappelteelt’. Deze namiddag bestond uit twee delen. een theoretisch gedeelte in een zaal, met drie presentaties: één over erosie in Nord Pas […]

terreinbezoek INTERREG V van de projecten Ecoystem, Lyse en Lynbatis

17 mei 2019
Op 8 oktober werd een werkbezoek gebracht aan de Dikkebusvijver met de partners van de projecten Ecoystem, Lyse en Lynbatis.  Dit zijn allemaal projecten waarin waterbeheerders deel nemen en voor wie het interessant kan zijn om zo’n terreinbezoek mee te maken. Bijkomend voordeel is dat er contacten gelegd kunnen worden met andere grensoverschrijdende partijen/waterlopenbeheerders  die […]

Lanceringsevenement LYSE

5 april 2018
Op 7 maart 2017 ’s ochtends werd in Sercus ook een lanceringsevenement georganiseerd met een breder scala aan partners en enkele mensen uit het grote publiek. Aan de technische en institutionele partners van de structuren van het partnerschap werden uitnodigingen gestuurd, zowel op papier als in de vorm van e-vites. In totaal werden 1.344 uitnodigingen […]