Bezoek aan de BYPASS-site in Heulebeek 30 september 2020

30 septembre 2020 om 10h30 in Heule, 8501 Kortrijk, België

In het kader van het interreg LYSE-project voeren de grensoverschrijdende partners structurele hydraulische werken uit om de problemen van de overstromingen van goederen en personen in de Leie- en IJzerbekkens op te lossen.

In dit verband heeft de VMM een operatie uitgevoerd om het overstromingsrisico in de gemeente Kortrijk-Heule te verminderen door de aanleg van een buis onder de spoorlijn Brugge-Kortrijk en onder de Warandestraat, en vervolgens een hydraulische verbinding tot aan het stroomafwaarts gelegen uiteinde van de Heulebeek.

Deze bypass van een meander van de Heulebeek maakt het mogelijk om de overloop in een laagverstedelijkt gebied van de gemeente te beperken.

De werken combineren zowel een groot civieltechnisch bouwwerk om onder een spoorlijn door te gaan,  als ecologisch herstel in de natuurlijke ontwikkeling van de waterverbinding

De werken

In juni 2018 werd de betonnen koker ter plaatse naast het spoor gebouwd. De koker is 28,8 m lang, 3 m breed en 2 m hoog. Op 22 juni werd het treinverkeer ’s avonds stilgelegd, zodat er kon gestart worden met het opbreken van het spoor en het uitgraven van de sleuf.

De ochtend van 23 juni werd de koker door vijf kranen onder de spoorweg geduwd. Dit duurde ongeveer 8 uur. Na herstelwerken, het aanvullen van de grond en het verdichten van de sleuf konden de werken op zondagochtend 24 juni worden afgerond.

De bouw van de buis werd in de daaropvolgende weken voltooid.

 

Een stuk grond werd gekocht van de eigenaar van het waterfront veld. Tussen de betonnen buis en de Heulebeek werd een natuurlijke rivier nagebootst om de hydraulische verbinding te verzorgen. Er is een vegetatie van de oevers uitgevoerd.

 

Het bezoek

De VMM heeft zijn ontwikkelingen ter plaatse voorgesteld. De PFO, INAGRO, CCFI en USAN bespraken de technische middelen, de moeilijkheden van de site en de voordelen van dit type ontwikkeling.