Het project LYSE

Samen tegen overstromingen

LYSE is een project dat in 2016 door Europa werd goedgekeurd in het kader van het programma voor grensoverschrijdende samenwerking Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen.

LYSE wil een geïntegreerd beheer van het overstromingsrisico tot stand brengen door grensoverschrijdende acties uit te voeren (milieuvriendelijke waterbouwkundige voorzieningen, aanleg van retentiebekkens, sensibiliseringsacties) die het overstromingsrisico in de risicogemeenten verkleinen en die ook rekening houden met de gevolgen van de klimaatverandering.

Image Usan
Werk mee aan het project en deel uw foto’s en informatie!
Wat is Het waarnemingscentrum voor overstromingen ?

In het kader van het project nodigen we u uit om deel te nemen aan een uniek experiment rond het in kaart brengen en inventariseren van alle waarnemingen en informatie in verband met overstromingen, met als doel een database samen te stellen van waarnemingsgegevens over wateroverlast en overstromingen.

HEBT U EEN GEBEURTENIS WAARGENOMEN DIE VERBAND HOUDT MET EEN OVERSTROMING?
DOE MEE AAN ONS PROJECT!
Overstromingen kunnen veroorzaakt worden door een waterloop die buiten zijn oevers treedt, door afvloeiend regenwater of door overdruk op de riolering. Elke overstroming is een ramp voor de mensen die erdoor getroffen worden. Toch verdwijnt het risicobewustzijn al heel snel na de gebeurtenis.

Door uw deelname aan het project zorgt u ervoor dat het bewustzijn van het overstromingsrisico levendig blijft, en dat mensen daardoor leren hoe ze adequaat kunnen reageren wanneer een dergelijke gebeurtenis zich voordoet (een veilige plek opzoeken, geïnformeerd blijven, meubels ophogen,...).

Daarnaast kunnen de beheerinstanties door uw medewerking een grote hoeveelheid informatie verzamelen, waardoor een beter beeld ontstaat van dit soort gebeurtenissen en ze dus oplossingen kunnen ontwikkelen om het risico te verkleinen!

Dank u wel!

Het projectgebied
Dit project betreft de grensoverschrijdende stroombekkens van de Leie en de IJzer.
Klik hier om een gedetailleerd beeld te krijgen van het gebied.

LYSE' actueel

Bezoek aan de pilots tegen afspoeling en bodemerosie in de aardappelteelt

12 juli 2019
Fotoreportage van het bezoek aan de pilots tegen afspoeling en bodemerosie in de aardappelteelt. Op donderdag 23 mei heeft de Chambre d’Agriculture een namiddag georganiseerd rond het thema ‘tegengaan van afspoeling in de aardappelteelt’. Deze namiddag bestond uit twee delen. een theoretisch gedeelte in een zaal, met drie presentaties: één over erosie in Nord Pas […]

terreinbezoek INTERREG V van de projecten Ecoystem, Lyse en Lynbatis

17 mei 2019
Op 8 oktober werd een werkbezoek gebracht aan de Dikkebusvijver met de partners van de projecten Ecoystem, Lyse en Lynbatis.  Dit zijn allemaal projecten waarin waterbeheerders deel nemen en voor wie het interessant kan zijn om zo’n terreinbezoek mee te maken. Bijkomend voordeel is dat er contacten gelegd kunnen worden met andere grensoverschrijdende partijen/waterlopenbeheerders  die […]

Projectagenda