Samen en over de grenzen heen, bereid u voor op overstromingen – Interreg LYSE-project

Video met educatieve animatie om risicoreducatief bewustzijn te ontwikkelen door goede praktijken toe te passen in geval van overstromingen. Project voor scholieren in het kader van het Interreg LYSE-project en de PAPI de la Lys, op de waterloodsen Lys en Yser.

 

Overstromingscontrole is ieders zaak:

  • de oprichting van faciliteiten voor overstromingscontrole (bufferbassins, overstromingscontrole, enz.) vermindert het risico op de momenteel blootgestelde problemen;
  • de aanpassing van de verstedelijking van het grondgebied plaatst ontwikkelingsprojecten buiten de risicozones;
  • de ontwikkeling van het bewustzijn van het risico van overstromingen zou de bevolking in staat moeten stellen de juiste reacties op het gevaar aan te nemen.

Ongeacht de intensiteit van het stedelijke ontwikkelings- en controleprogramma dat door een territorium wordt uitgevoerd, is er echter geen “nul” risico. Het is daarom essentieel om het bewustzijn van risico’s te vergroten en het juiste gedrag te communiceren dat moet worden aangenomen wanneer er risico’s ontstaan.

USAN en de grensoverschrijdende partners van het Interreg V “LYSE”-project en die van de PAPI de la Lys hebben een educatieve video geproduceerd om risicoreductiebewustzijn te ontwikkelen door goede praktijken aan te nemen in geval van overstromingen.

USAN profiteerde van IFFO-RME (Frans Instituut voor grote risico’s en milieubescherming) over de pedagogische inhoud voor jonge doelgroepen en zijn kennis van de actoren die gemobiliseerd moeten worden ter voorbereiding op de implementatie van concrete acties voor de beoordeling van de risicocultuur.

De video wordt uitgezonden naar het grote publiek en zal ook dienen als educatieve ondersteuning voor middelbare scholieren of basisscholen. De verspreiding ervan naar het schoolpubliek zal voornamelijk via docenten plaatsvinden. Binnen dit kader zal binnenkort een educatieve steun voor docenten worden ontwikkeld om de volgorde per volgorde te bepalen van de ingangspunten met betrekking tot de programma’s en om verder te gaan…