terreinbezoek INTERREG V van de projecten Ecoystem, Lyse en Lynbatis

Op 8 oktober werd een werkbezoek gebracht aan de Dikkebusvijver met de partners van de projecten Ecoystem, Lyse en Lynbatis.  Dit zijn allemaal projecten waarin waterbeheerders deel nemen en voor wie het interessant kan zijn om zo’n terreinbezoek mee te maken. Bijkomend voordeel is dat er contacten gelegd kunnen worden met andere grensoverschrijdende partijen/waterlopenbeheerders  die niet in het project Ecosystem zitten. Dit in de wetenschap dat water zich zeker niet aan grenzen houdt…

In de voormiddag was er een uitgebreid terreinbezoek voorzien van de Dikkebusvijver waarbij uitgelegd werd hoe deze baggerwerken georganiseerd werden. Ook de ecologische (erosie)werken aan de Kleine Kemmelbeek, die er in de toekomst zullen toe bijdragen dat er terug minder slibvulling zal zijn van de Dikkebusvijver, werden bezocht. De (technische) belangstelling was groot.

In de namiddag volgde een terreinbezoek aan een aantal waterbouwkundige werken tegen overstromingen. Daarbij werd ook een watertapplaats bezocht die de landbouwers in staat stelt zich te voorzien van water. Het voordeel is dat de landbouwer water kan pompen zonder dat hij het water in het spaarbekken besmet door het gebruik van eigen zuigleidingen. Deze manier van werken was minder bekend voor bepaalde partners en bleek een interessante afsluiter van het terreinbezoek.

Aan dit terreinbezoek namen 26 mensen delen. De kosten werden volledig gedragen binnen het project Lyse.