Bezoek aan de pilots tegen afspoeling en bodemerosie in de aardappelteelt

Fotoreportage van het bezoek aan de pilots tegen afspoeling en bodemerosie in de aardappelteelt.

Op donderdag 23 mei heeft de Chambre d’Agriculture een namiddag georganiseerd rond het thema ‘tegengaan van afspoeling in de aardappelteelt’.

Deze namiddag bestond uit twee delen.

  • een theoretisch gedeelte in een zaal, met drie presentaties: één over erosie in Nord Pas de Calais, een tweede, specifiekere presentatie, over de bestrijding van erosie in de aardappelteelt, en tot slot een presentatie van een pilot over bodembewerking in de aardappelteelt.
  • een praktisch gedeelte op een perceel in Sercus, waar het materiaal gepresenteerd werd en waar een beschrijving van een bodemprofiel gegeven werd om de impact van de bodembewerking te beoordelen en van de systemen die opgezet zijn om de afspoeling te meten.

In dit geval gaat het om het maken van drempels tussen de ruggen aardappelen. Dit remt het water af en beperkt zo de afspoeling.

Opgemerkt moet worden dat INAGRO ook tests uitvoert in West-Vlaanderen.