Bezoek aan de INAGRO-site in Heuvelland

1 juni 2020 om 10:30 in Heuvelland, kasteelmolenstraat, België

ls onderdeel van het interreg LYSE-project voeren de grensoverschrijdende partners structurele en zachte waterwerken uit die gericht zijn op het oplossen van de problemen van overstromingen van goederen en mensen in de Lys- en Yser-bekkens.

Als zodanig heeft INAGRO een operatie uitgevoerd om het risico van overstromingen in de gemeente Heuvelland te verminderen door een dynamisch bassin te bouwen. Het doel van een dynamisch bassin is tweeledig. Het is een waterbuffer voor de landbouw, die water gebruikt voor de irrigatie van velden. Maar ook een retentiezone die bescherming biedt tegen overstromingen in de gemeente.

Hoe werkt het?

In de stroom wordt een dam gebouwd (1). De dam wordt zo gemaakt dat er een overloop in het toezicht is om overstroming van de velden te voorkomen.

Het water stijgt en stroomt in het bassin, via de inlaatverstuiver (influx). Het inlaatmondstuk is voorzien van een terugslagklep, om terugstroming in het water te voorkomen.

In het bassin zijn twee afvoerkanalen aanwezig. Hoe lager de lozing is, hoe beperkt en progressief de lozing, wat een buffercapaciteit van de wateren creëert om de gemeenten stroomafwaarts te beschermen in geval van overstroming. De hoeveelheid water onder het niveau van de uitlaatkraan is een bron van irrigatie voor de landbouwer.

Tijdens de overstroming van de stroom vult het bassin zich tot aan de overstroming. De overstroming is zo geconstrueerd dat het bassin niet door zijn oevers kan overstromen. Het volume water dat het bassin binnenkomt is dan gelijk aan de hoeveelheid die door de uitlaatstructuren stroomt. Op dat moment is het bassin verzadigd. Als de overstroming voorbij is, stroomt het bassin weg en is het klaar om de volgende overstroming te absorberen.

 

Het werk

Het werk werd uitgevoerd tussen september en december 2020.

Het bezoek

De diensten van INAGRO presenteerden ontwikkelingen op de grond. PFO, VMM, CCFI, SAGE de l’Yser, de stad Comines-Warneton, de provincie Henegouwen en USAN bespraken de gemobiliseerde technische middelen, de moeilijkheden van de site en de voordelen van dit soort ontwikkeling.