Lanceringsevenement LYSE

Op 7 maart 2017 ’s ochtends werd in Sercus ook een lanceringsevenement georganiseerd met een breder scala aan partners en enkele mensen uit het grote publiek. Aan de technische en institutionele partners van de structuren van het partnerschap werden uitnodigingen gestuurd, zowel op papier als in de vorm van e-vites. In totaal werden 1.344 uitnodigingen verstuurd voor 75 deelnemers (46 Franse vertegenwoordigers / 14 Vlaamse / 15 Waalse).

Via dit evenement konden de acties die in het kader van dit project zullen worden ontwikkeld en de verschillende partners die bij deze operatie betrokken zijn, worden gepresenteerd. De ochtend werd afgesloten met toespraken van de politieke vertegenwoordigers van de structuren waaruit het partnerschap bestaat: op het einde van de ochtend werd het woord genomen door de heer MOORTGAT (gedeputeerde van de Provincie Henegouwen), de heer DEBERT (vice-voorzitter van de Communauté de Communes de Flandre Intérieure), de heer NAYAERT (gedeputeerde van de Provincie West-Vlaanderen) en de heer BAJEUX (voorzitter van USAN).

Een lunch sloot het lanceringsevenement af.